Soulmates-Coaching werkt met paarden, omdat paarden van nature zeer sensitief zijn. Paarden zijn kudde- en vluchtdieren en hebben aan het kleinste signaal uit hun omgeving  genoeg om te oordelen of er gevaar dreigt. Dit is voor het paard van levensbelang. In een fractie van een seconde heeft het geleerd te reageren om te kunnen overleven.

Daarbij is reactie van het paard is altijd in het hier en nu. Het heeft geen verborgen agenda en geeft geen gewenste antwoorden. Het paard is voor uw kind vaak een maatje, waarmee ze samen een nieuwe situatie kunnen bekijken en oefenen. Samen kunnen ze stappen zetten en hieruit volgt vertrouwen in zichzelf en in een nieuwe situatie.

Tijdens de coachsessies ontdekt uw kind dat het grenzen mag gaan aangeven. Dat het zichzelf mag zijn, dat hij/zij volledig geaccepteerd wordt. Ook dat uw kind keuzes mag maken en beslissingen mag nemen dit alles vanuit een veilige omgeving.

Het paard fungeert als spiegel en laat uitvergroot zien, wat er speelt bij uw kind. Door de opleiding die wij als coach hebben gevolgd, kunnen wij de vertaalslag maken tussen het paard en uw kind. Bij Soulmates-Coaching wordt er geoefend met rustige en niet te grote paarden, die gewend zijn om met kinderen samen te zijn.