Het coachtraject ziet er als volgt uit:

We werken in kleine groepen van maximaal twee kinderen. Deze groep kan bestaan uit één gezin, maar ook uit twee verschillende gezinnen. De kinderen krijgen drie keer twee uur (3 x 2 uur) coaching samen met het andere kind. Voordeel hiervan is dat de groep klein is en er veel aandacht en oefentijd is voor uw kind. Tevens leren de kinderen ook van elkaar. Daarnaast krijgen óók de ouders een coaching, welke per gezin wordt gegeven.  U bent dus niet samen met de ouder(s) van het andere gezin. Deze coaching duurt één uur (1 uur).

Tijdens de coaching werken we aan opdrachten die allen betrekking hebben met de hiervoor beschreven onderwerpen. We starten met het coachen van de kinderen, 2 x 2 uur met een tussentijd van twee weken. Dan volgt er een coachsessie voor de ouders van 1 x 1 uur. Deze is ongeveer twee weken na de laatste coachsessie van de kinderen. Binnen een maand na de coachsessie van de ouders, volgt dan een terugkom moment voor de kinderen van 1 x 2 uur.

Er wordt niet gereden op de paarden en affiniteit met paarden is niet nodig. Angst voor paarden hoeft geen belemmering te zijn. Wij begeleiden u en uw kind hierin. Daar we met paarden werken, is kleding aangepast op de weersomstandigheden en stevig schoeisel raadzaam.

Bij Soulmates-Coaching werken wij zowel op locatie in Etten/Gaanderen als ook op locatie in Beltrum.