Groeps coaching

Bij groeps coaching, gaan we in een kleine groep van maximaal twee kinderen met soortgelijke thema’s, aan de slag. De groep kan bestaan uit één gezin, maar ook uit twee verschillende gezinnen. De kinderen krijgen drie keer twee uur (3 x 2 uur) coaching samen met het andere kind. Voordeel hiervan is dat de groep klein is en er veel aandacht en oefentijd is voor uw kind. Tevens leren de kinderen ook van elkaar. Daarnaast krijgen óók de ouders een coaching, welke per gezin wordt gegeven.  U bent dus niet samen met de ouder(s) van het andere gezin. Deze coaching duurt één uur (1 uur).

Tijdens de coaching gaan we aan de slag met oefeningen en kleine opdrachten die allen betrekking hebben op het thema waarmee uw kind komt. We starten met het coachen van de kinderen, 1 x 2 uur. Dan volgt er een coachsessie voor de ouders van 1 x 1 uur. Deze is ongeveer twee weken na de eerste coachsessie van de kinderen. Na ongeveer 2 weken volgt dan de tweede coachsessie 1x 2 uur voor de kinderen. Binnen ongeveer een maand na de tweede coachsessie van de kinderen, volgt een terugkomsessie voor de kinderen van 1 x 2 uur. Datum en tijden zijn altijd in overleg met u.

Individuele coaching

Soms is het fijner om de aandacht even niet te hoeven delen. Individuele coaching is dan erg geschikt en kan in een traject zoals hierboven is beschreven maar kan echter ook eenmalig gegeven worden. Tijdens het intakegesprek bespreken wij met u welke vorm van coaching voor uw kind geschikt zou kunnen zijn. Wij vinden een klik en het aanbieden van een afgestemde coaching erg belangrijk. Daarom is het kennismakingsgesprek altijd gratis!!

In principe wordt er niet gereden op de paarden. Angst voor paarden hoeft geen belemmering te zijn om gecoacht te kunnen worden. Wij begeleiden u en uw kind hierin. Daar we met paarden werken en in de buitenlucht zijn, is kleding aangepast op de weersomstandigheden en stevig schoeisel belangrijk.

Bij Soulmates-Coaching werken wij zowel op locatie in Etten/Gaanderen en op locatie in Beltrum.